Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Габрово
Bulgaria - 76 239 inhabitantsPresentation of the organisation:

Габрово се намира в Северна България на 220 км североизточно от София.Разположен е в северните разклонения на Средна Стара планина, на двата бряга на река Янтра и има надморска височина 392 м. В непосредствена близост се намира географският център на България. Централното географско разположение определя Габрово като оживен транспортен възел, свързан с удобни пътища с околните общини и главни градове от Северна и Южна България.Непосредствената близост на Габрово до високите части на планината, чистият планински въздух, историко-етнографските резервати и комплекси, паметниците на културата, правят региона привлекателно място за вътрешен и международен туризъм.Територията на Община Габрово, заедно с няколко съседни общини се счита за един от най-екологично чистите райони на България.На теритотията на града и общината се намират няколко обекта с национално и международно значение: уникалният Дом на хумора и сатирата - своеобразен "Лувър на смеха"; най-колоритният кът на Габрово -Архитектурно-етнографският комплекс "Етър" - неповторим музей под открито небе; Първото светско българско училище - Априловската гимназия и разположеният в него Национален музей на образованието...
Днес градът, наследник на предприемчивостта и традициите на неговите жители, е развит промишлен център.

Actions implemented in the field of building performance:

1.Подмяна на уличното осветление с нискоенергийни лампи и централизирано управление на същото.
2.Ремонт на отоплителни инсталации- обособяване на самостоятелни клонове.
3.Подмяна на стара дограма с нова - стъклопакет с алуминиева рамка, с по-добри топлотехнически показатели.
4.Подмяна на съществуваща горивна база- котли и горелки на течно гориви нафта.
5.Подмяна на старите радиаторни вентили с нови с термостатична глава.
6.Подмяна съществуващи циркулационни помпи с такива за тръбен монтаж и по-нисък разход на ел.енергия.
7.Полагане на топлоизолация по външни фасади.
8.Монтаж на топлоотражателно фолио зад отопителни тела.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 23
 16
 1
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 1
 3
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Веселина Султанова
Department:строителство и инвестиции

Adress:

пл.
BG-5300 Габрово
http://www.gabrovo.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of