Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Кула
Bulgaria - 5 770 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Кула е разположена в най-северозападната част на Република България. Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е около 280 кв.км. Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина е 295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кула попада във Видинска област. Състои се от 9 населени места, като административен център е град Кула. Обособени са 3 кметства – в селата Старопатица, Тополовец и Цар Петрово, и 5 кметски наместничества – селата Чичил, Големаново, Извор махала, Полетковци и Коста Перчево.
Община Кула граничи с общините: Видин, Грамада, Макреш, Бойница, а на запад граничи с Република Сърбия и Черна гора (със сръбската община Зайчар)`. Населението на общината към месец октомври 2005 г. наброява 5770 лица. Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:
• население в под трудоспособна възраст – 12,95 %
• население в трудоспособна възраст – 46,04 %
• население в над трудоспособна възраст – 41,01 %

Actions implemented in the field of building performance:

Община Кула е разположена в най-северозападната част на Република България. Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е около 280 кв.км. Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина е 295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кула попада във Видинска област. Състои се от 9 населени места, като административен център е град Кула. Обособени са 3 кметства – в селата Старопатица, Тополовец и Цар Петрово, и 5 кметски наместничества – селата Чичил, Големаново, Извор махала, Полетковци и Коста Перчево.
Община Кула граничи с общините: Видин, Грамада, Макреш, Бойница, а на запад граничи с Република Сърбия и Черна гора (със сръбската община Зайчар)`. Населението на общината към месец октомври 2005 г. наброява 5770 лица. Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:
• население в под трудоспособна възраст – 12,95 %
• население в трудоспособна възраст – 46,04 %
• население в над трудоспособна възраст – 41,01 %

Contact:M. Добрин Нешев
Department:Дирекция

Adress:

гр. Кула, обл. Видин, ул.
BG-3800 Кула

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of