Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Горна Малина
Bulgaria - 6 340 inhabitantsPresentation of the organisation:

Географското разположение на общината (на южните входове на старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време. В почти всички населени места има изградени православни храмове, някои от които са от преди повече от 300 години. Паметник на културата е храм “Св. Димитър” в с. Макоцево. Някои от стенописите и иконите са дело на местния иконописец от XIX век Йото (Иван Недялков ) от с. Макоцево.

В областта на духовната култура Горномалинска община носи белезите, характерни за балканските и подбалканси краища на България.
Това се отнася както за просветното дело, развитието на изкуствата, религиозно- православното светоусещане на населението, културно- историческото и археологическо наследство, така и за елементите на бита, традициите, стандарта на живот.
На територията на община Горна Малина функционират 14 читалища. Живи са българските национални традиции, живее и се развива местния фолклор, което може да представлява интерес за любителите на народните песни. Не веднъж художествени състави от общината са получавали призови места на национални фолклорни събори.

На своите гости община Горна Малина предлага своята най-голяма духовна ценност – къщата – музей в с. Байлово на класика на българската национална литература, големия майстор на художественото слово Елин Пелин. Поклонниците на литературата могат да се потопят и днес в света на елинпелиновите герои.
Близостта до столицата обуславя възможността за множество културни развлечения, както на населението на общината, така и на нейните гости, а в Софийска област са концентрирани обекти от национално значение, национални паркове и защитени територии.

Actions implemented in the field of building performance:

Община Горна Малина се стреми да подобрява енергийната ефективност на всички общински сгради, осъзнавайки каква полза има това за нейните жители...
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 1
 1
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Виктор Генков

Adress:

Ул. 21; 18
BG-2131 Горна Малина
http://www.gornamalina.net

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of