Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Сливен
Bulgaria - 130 884 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Сливен е разположен на 300 км източно от столицата София, на 110 км от Бургас - най-голямото търговско пристанище на България, на 130 км от границата с Република Гърция и на 130 км от границата с Република Турция.
Намира се на магистралната железопътна линия № 3 и на международната магистрала Е-773, свързваща София с Бургас.
През планинските проходи в източната част на Стара планина, където е разположен градът, минават важни пътища, свързващи Северна и Южна България.
Община Сливен се намира в района на подбалканското поле, в зоната на преходно-континентален климат. Зимата в Сливенския район е мека, а лятото - относително топло. Есента е по-продължителна от пролетта. Местният вятър “Бора” е типичен за Сливенски регион.
Община Сливен притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2000
Община Сливен получи сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите издаден на 18 май 2006 година
Лондонският и Ню Йоркският клон на BVQI удостоверява, че системата за управление на общината е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление по ISO 9001:2000.
Обхвата на сертификация, валиден до 6 април 2009 година, е местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Предстои договор за управление на качеството в екологията. Системата за управление на качеството дава възможност да се отстранят пропуските в работата на общинските служители.

Actions implemented in the field of building performance:

1. Еднотипни мерки в голям брой обекти:
•ремонт или подмяна на дограма;
•полагане на топлоизолация по външната страна на сградната обвивка;
•настройка и оптимизиране на горивните процеси;
•подмяна на амортизирани горивни уредби и инсталации;
•монтаж на термоотражателни екрани на стените зад отоплителните тела;
•поставяне на термостатични вентили на радиаторите;
•монтиране на сенници и щори;
•монтиране на слънчеви колектори за битово-горещо водоснабдяване на детски ясли и градини;

2. Мерки за осветление:
•етапна подмяна на съществуващите лампи с енергоспестяващи;

Contact:Mme Милко Харалампиев
Department:Инвестиционни проучвания, реализация, контрол и дейст

Adress:

бул.
BG-8800 Сливен
http://www.sliven.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of