Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Попово
Bulgaria - 36 600 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България и съобразно административното деление на страната попада в състава на Област Търговище. Общата територия на общината е 833 кв.км.,от които 60% са обработваеми земи и 27% е горски фонд. Релефът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с надморска височина от 130 до 485 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10.2 градуса по Целзий, а годишното количество на валежите е около 600 мм. Преобладаващи в района са западните ветрове, като в около 50% от дните на годината времето е тихо. От гледна точка на проми6шлеността в града има фирми от шивашката промишленост, машиностроенето, ремонт и производство на селскостопанска техника, оранжерийно производство на зеленчуци по най-съвременни технологии и широка дейност в областта на всички видове услуги.
Селското стопанство е друга важна съставна част от икономиката на община Попово. Заедно с горските масиви този сектор е сериозен генератор на биомаси, подходящи за ефективни енергийни източници.

Actions implemented in the field of building performance:

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България и съобразно административното деление на страната попада в състава на Област Търговище. Общата територия на общината е 833 кв.км.,от които 60% са обработваеми земи и 27% е горски фонд. Релефът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с надморска височина от 130 до 485 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10.2 градуса по Целзий, а годишното количество на валежите е около 600 мм. Преобладаващи в района са западните ветрове, като в около 50% от дните на годината времето е тихо. От гледна точка на проми6шлеността в града има фирми от шивашката промишленост, машиностроенето, ремонт и производство на селскостопанска техника, оранжерийно производство на зеленчуци по най-съвременни технологии и широка дейност в областта на всички видове услуги.
Селското стопанство е друга важна съставна част от икономиката на община Попово. Заедно с горските масиви този сектор е сериозен генератор на биомаси, подходящи за ефективни енергийни източници.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 3
 
 2


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 1
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Тодор Ненов
Department:Община Попово

Adress:

пл. Ал. Стамболийски №1
BG-7800 Попово

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of