Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Urząd Miejski w Śremie
Poland - 30 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Śrem położony jest nad rzeką Wartą, w odległości 42 km na południe od Poznania. Obecnie liczy nieco ponad 30 tys. mieszkańców, a całą gminę zamieszkuje ponad 40 tys. osób. Jest ważnym lokalnym węzłem drogowym, usprawnionym poprzez nowopowstałą obwodnicę.
Śrem jest miastem podążającym za duchem nowoczesności i stawiającym na zrównoważony rozwój. Zaprasza do siebie poprzez swoje atrybuty przyrodnicze, turystyczne, kulturowe i gospodarcze. Lokalne władze utworzyły Śremski Park Inwestycyjny, którego część włączona jest do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z powodzeniem realizowana jest przyjazna polityka proinwestycyjna.
Śrem to także unikatowe miejsce wypoczynku. Miasto oferuje zarówno infrastrukturę sportową, rekreacyjną czy turystyczną, jak i różnorodne atrakcje kulturalne.

Actions implemented in the field of building performance:

Śrem w roku 2011 przystąpił do Polish Network Energie - Cites (PNEC). Tematyka dotycząca efektywności energatycznej była w kręgu zainteresowań lokalnego samorządu od wielu lat. Stąd podejmowano działania dla orgraniczania zużycia energii takie jak modernizacja oświetlenia drogowego, termomodernizacje komunalnych budynków publicznych i mieszkalnych, wykorzystanie biogazu i energii ścieków w oczyszczalni ścieków w Śremie. Gmina wspiera też inne podmioty udzielając dotacji wspierających realizację przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W roku 2012 podjęto decyzję o podjęciu działań na rzecz wykonania świadectw charakterystki energetycznej dla budynków komunalnych. W pierwszej kolejności dla budynków publicznych, które winny stać się wzorcami dla innych obiektów. Podjęcie tych działań służyć ma też przekazowi informacji do mieszkańców i zwiększyć ich świadomość o obszarze efektywności energetycznej.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 10
 
 3


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 1
 1
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Radosław Łucka
Department:Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem

Adress:

pl. 20 października 1
PL-63-100 Śrem
http://srem.pl

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of