Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Левски
Bulgarie - 25 415 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Левски е динамично развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото на селение. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция, и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Град Левски /12 400 жители/, е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Местоположението на Общината и наличието на ж.п. транспорт и пътни връзки и осигуряват улеснени комуникации във всички посоки. Освен вътрешните връзки, ферибота в Никопол ще бъде близка, директна врата към европейските пазари.
Старото име на Левски(до 1897 г.) е Караач (от турски — Черен бряст). Село Левски е първото село в България, обявено за град след 1944 год. През 1945 год. селото е обявено за град. Исторически данни и проучвания установяват, че на територията на общината е съществувал живот от най-дълбока древност. Намерени са останки от праисторически селища, останки от римската епоха, археологически паметници от ранното християнство и средновековната култура.


Contact :M. Диян Маринчев
Département :Капитално строителство

Adresse :

бул. България №58
BG-5900 Левски
http://www.oblevski.com

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de