Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Криводол
Bulgarie - 9 800 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Криводол е разположена в Северозападна България (Северозападен район за планиране), в границите на Врачанска област. Уникалността на местоположението се определя от обстоятелството, че територията е на прехода с област Монтана. Общинският център гр. Криводол е на еднакво разстояние от двата областни града Враца и Монтана.
Общината граничи на северозапад с община Бойчиновци, на запад с Монтана, а югозападните части имат малки контактни зони с общините Вършец и Берковица. На изток община Криводол има обща граница с община Враца, а най-северните части граничат с територията на общините Борован и Хайредин. На запад границата с Федерация Сърбия и Черна гора отстои на 60 км от гр. Криводол и на север - на 50 км от Р Румъния.
Предимствата на местоположението на община Криводол се определят от преходността на територията (спрямо Враца и Монтана) и централното разположение на общинския център спрямо другите селища. Територията на общината се пресича от шосейната магистрала от Мездра (за София и Плевен) за Враца, Криводол, Монтана и Видин (трасето е част от трансевропейския транспортен коридор № 4), паралелния шосеен път от Криводол за Монтана и на изток за Бяла Слатина и Кнежа и меридионалния път от Криводол на север за с. Галатин, с. Лесура и с. Фурен, а на юг за с. Пудрия и с. Ботуня. Важно предимство е, че през територията на общината преминава ж.п. линия от Мездра за Враца, Криводол и Бойчиновци. Пространствената структура на транспортната мрежа осигурява добра и оптимална достъпност до всички селища от общината, които могат и трябва да се използват при планирането и изграждането на екологичната инфраструктура. В тези граници територията на община Криводол е 327 кв.км. Тя съставлява 8,3 % от площта на област Враца и 3,1 % от територията на Северозападния район за планиране.
Към края на 2004 г. населението на община Криводол е 11 353 души. За сравнение преброяването през март 2001 г., установи, че броят на населението в общината е 12 274 души. За период от три години то намалява с 921 д. Тази тенденция на намаляване броя на населението се появява още от втората половина на 20-ти век, но с по-ускорени темпове, протича през 80-те и 90-те години. В общинският център живеят 3769 души, т.е. градското население е 33,2%. В 14-те села на общината населението е 7584 души или 66,8% (към 15.12.2004 г.). Тази пропорция рязко се различава от тази за областта, района за планиране /Северозападен/ и страната. Различията между броя на населението по постоянен и настоящ адрес, са незначителни. Във всички села на общината има регистрирано постоянно население, което е важно условие за развитие на най-малките селища. /с. Уровене, с. Ботуня/.

Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 1
 1
 
 1


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :M. Цветан Петков

Adresse :

бул.
BG-3060 Криводол
http://www.krivodol.com

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de