Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Каварна
Bulgarie - 17 486 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Каварна се намира в Североизточната част на България, на територията на Добруджанския геоморфологичен район.
Общината граничи с общините Шабла, Г. Тошево, Балчик и на югоизток с Черно море. През територията й преминава пътят за граничния пункт с Румъния, Дуранкулак. Теренът е равнинен. Бреговата ивица е начленена, като се редуват тихи плажове с високи отвесни земни форми, достигащи до 70 м при нос Калиакра и нос Чиракман.Територията на Община Каварна заема площ от 480,6 кв.км, с население 17 486 жители, населяващи 21 населени места, като най-голям брой жители има в гр. Каварна (12 855).Селското стопанство съставлява най - важния дял на икономиката на Общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия са изключително благоприятни за развитието на растениевъдство - за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури.
Перспективно направление е производството на зеленчуци, което наред с култури като фасула, соята, лещата и някои технически култури, имат потенциал за бъдещо развитие чрез увеличаване на заетите площи и разнообразяване на отглежданите видове. През последните години се възраждат традиционните за района лозарство и овощарство. Полагат се основите на промишлено отглеждане на култивирани миди.
Условията и традициите на Каварненския край в животновъдството са предпоставка за неговото успешно развитие. Днес усилията са насочени към възстановяване баланса между произвежданите суровини от животински произход и преработвателните възможности на Общината, за създаване на модерна суровинна база и оптимално натоварване на хранително - вкусовата и преработвателната промишленост.
Община Каварна разполага с богат потенциал и неусвоени ресурси за развитието на морски ваканционен туризъм. Има много добра материална база за развитието на културно - познавателен, ловен и селски туризъм.
Каварненският край предлага великолепни възможности за развитието на екотуризъм във всички негови форми - от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола, до специализирания туризъм - наблюдения и фотографии на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно - историческо наследство.
С изграждането на съвременна инфраструктура и развитието на алтернативни форми на туризъм се създават условия за инвеститорски интерес към региона и модернизиране на туристическата база.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Частична смяна на дограма с PVC и частична направа на външна топлоизолация.

Contact :M. ТОДОР АХПАЗОВ
Département :ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Adresse :

ГР.КАВАРНА
BG-9650 КАВАРНА
http://www.kavarna.bg

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de