Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Лясковец
Bulgarie - 16 000 habitantsPrésentation de l'organisation :

Град Лясковец е административен център на Община Лясковец. Градът е разположен в началото на Предбалкана, на 10 км североизточно от гр. Велико Търново и на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица. Релефът на територията е хълмисто-равнинен, а климатът - умерено-континентален. През територията на общината протича р. Янтра. Климатичните особености, разнообразния релеф и подходящите почви са предпоставка за високо естествено плодородие. В общината се отглеждат житни култури, развито е лозарство и зеленчукопроизводство. Горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.
Общината граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново. Общата й площ възлиза на 117 542 дка. В границите й влизат 6 населени места - гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя. Общината има благоприятно географско разположение - в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица. През територията на общината минават и шосейните магистрали София - Варна (I-4, Е772), и Русе - Кърджали (Е85), както и ж.п. линията София - Варна.
Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити.
На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са машиностроенето, металообработването, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.
Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Реконструкция на уличното осветление
Реконструкция на котелни инсталации за работа с природен газ
Подмяна на дограми
Топлоизолация на външни стени
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 
 1
 
 


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :Mme Галина Горова
Département :Дирекция

Adresse :

пл.
BG-5140 Лясковец
http://lyaskovets.net

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de