Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Левски
Bulgaria - 25 415 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Левски е динамично развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото на селение. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция, и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Град Левски /12 400 жители/, е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Местоположението на Общината и наличието на ж.п. транспорт и пътни връзки и осигуряват улеснени комуникации във всички посоки. Освен вътрешните връзки, ферибота в Никопол ще бъде близка, директна врата към европейските пазари.
Старото име на Левски(до 1897 г.) е Караач (от турски — Черен бряст). Село Левски е първото село в България, обявено за град след 1944 год. През 1945 год. селото е обявено за град. Исторически данни и проучвания установяват, че на територията на общината е съществувал живот от най-дълбока древност. Намерени са останки от праисторически селища, останки от римската епоха, археологически паметници от ранното християнство и средновековната култура.


Contact:M. Диян Маринчев
Department:Капитално строителство

Adress:

бул. България №58
BG-5900 Левски
http://www.oblevski.com

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch