Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Криводол
Bulgaria - 9 800 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Криводол е разположена в Северозападна България (Северозападен район за планиране), в границите на Врачанска област. Уникалността на местоположението се определя от обстоятелството, че територията е на прехода с област Монтана. Общинският център гр. Криводол е на еднакво разстояние от двата областни града Враца и Монтана.
Общината граничи на северозапад с община Бойчиновци, на запад с Монтана, а югозападните части имат малки контактни зони с общините Вършец и Берковица. На изток община Криводол има обща граница с община Враца, а най-северните части граничат с територията на общините Борован и Хайредин. На запад границата с Федерация Сърбия и Черна гора отстои на 60 км от гр. Криводол и на север - на 50 км от Р Румъния.
Предимствата на местоположението на община Криводол се определят от преходността на територията (спрямо Враца и Монтана) и централното разположение на общинския център спрямо другите селища. Територията на общината се пресича от шосейната магистрала от Мездра (за София и Плевен) за Враца, Криводол, Монтана и Видин (трасето е част от трансевропейския транспортен коридор № 4), паралелния шосеен път от Криводол за Монтана и на изток за Бяла Слатина и Кнежа и меридионалния път от Криводол на север за с. Галатин, с. Лесура и с. Фурен, а на юг за с. Пудрия и с. Ботуня. Важно предимство е, че през територията на общината преминава ж.п. линия от Мездра за Враца, Криводол и Бойчиновци. Пространствената структура на транспортната мрежа осигурява добра и оптимална достъпност до всички селища от общината, които могат и трябва да се използват при планирането и изграждането на екологичната инфраструктура. В тези граници територията на община Криводол е 327 кв.км. Тя съставлява 8,3 % от площта на област Враца и 3,1 % от територията на Северозападния район за планиране.
Към края на 2004 г. населението на община Криводол е 11 353 души. За сравнение преброяването през март 2001 г., установи, че броят на населението в общината е 12 274 души. За период от три години то намалява с 921 д. Тази тенденция на намаляване броя на населението се появява още от втората половина на 20-ти век, но с по-ускорени темпове, протича през 80-те и 90-те години. В общинският център живеят 3769 души, т.е. градското население е 33,2%. В 14-те села на общината населението е 7584 души или 66,8% (към 15.12.2004 г.). Тази пропорция рязко се различава от тази за областта, района за планиране /Северозападен/ и страната. Различията между броя на населението по постоянен и настоящ адрес, са незначителни. Във всички села на общината има регистрирано постоянно население, което е важно условие за развитие на най-малките селища. /с. Уровене, с. Ботуня/.

Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 1
 1
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Цветан Петков

Adress:

бул.
BG-3060 Криводол
http://www.krivodol.com

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch