Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Кула
Bulgaria - 5 770 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Кула е разположена в най-северозападната част на Република България. Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е около 280 кв.км. Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина е 295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кула попада във Видинска област. Състои се от 9 населени места, като административен център е град Кула. Обособени са 3 кметства – в селата Старопатица, Тополовец и Цар Петрово, и 5 кметски наместничества – селата Чичил, Големаново, Извор махала, Полетковци и Коста Перчево.
Община Кула граничи с общините: Видин, Грамада, Макреш, Бойница, а на запад граничи с Република Сърбия и Черна гора (със сръбската община Зайчар)`. Населението на общината към месец октомври 2005 г. наброява 5770 лица. Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:
• население в под трудоспособна възраст – 12,95 %
• население в трудоспособна възраст – 46,04 %
• население в над трудоспособна възраст – 41,01 %

Actions implemented in the field of building performance:

Община Кула е разположена в най-северозападната част на Република България. Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е около 280 кв.км. Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина е 295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кула попада във Видинска област. Състои се от 9 населени места, като административен център е град Кула. Обособени са 3 кметства – в селата Старопатица, Тополовец и Цар Петрово, и 5 кметски наместничества – селата Чичил, Големаново, Извор махала, Полетковци и Коста Перчево.
Община Кула граничи с общините: Видин, Грамада, Макреш, Бойница, а на запад граничи с Република Сърбия и Черна гора (със сръбската община Зайчар)`. Населението на общината към месец октомври 2005 г. наброява 5770 лица. Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:
• население в под трудоспособна възраст – 12,95 %
• население в трудоспособна възраст – 46,04 %
• население в над трудоспособна възраст – 41,01 %

Contact:M. Добрин Нешев
Department:Дирекция

Adress:

гр. Кула, обл. Видин, ул.
BG-3800 Кула

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch