Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Каварна
Bulgaria - 17 486 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Каварна се намира в Североизточната част на България, на територията на Добруджанския геоморфологичен район.
Общината граничи с общините Шабла, Г. Тошево, Балчик и на югоизток с Черно море. През територията й преминава пътят за граничния пункт с Румъния, Дуранкулак. Теренът е равнинен. Бреговата ивица е начленена, като се редуват тихи плажове с високи отвесни земни форми, достигащи до 70 м при нос Калиакра и нос Чиракман.Територията на Община Каварна заема площ от 480,6 кв.км, с население 17 486 жители, населяващи 21 населени места, като най-голям брой жители има в гр. Каварна (12 855).Селското стопанство съставлява най - важния дял на икономиката на Общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия са изключително благоприятни за развитието на растениевъдство - за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури.
Перспективно направление е производството на зеленчуци, което наред с култури като фасула, соята, лещата и някои технически култури, имат потенциал за бъдещо развитие чрез увеличаване на заетите площи и разнообразяване на отглежданите видове. През последните години се възраждат традиционните за района лозарство и овощарство. Полагат се основите на промишлено отглеждане на култивирани миди.
Условията и традициите на Каварненския край в животновъдството са предпоставка за неговото успешно развитие. Днес усилията са насочени към възстановяване баланса между произвежданите суровини от животински произход и преработвателните възможности на Общината, за създаване на модерна суровинна база и оптимално натоварване на хранително - вкусовата и преработвателната промишленост.
Община Каварна разполага с богат потенциал и неусвоени ресурси за развитието на морски ваканционен туризъм. Има много добра материална база за развитието на културно - познавателен, ловен и селски туризъм.
Каварненският край предлага великолепни възможности за развитието на екотуризъм във всички негови форми - от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола, до специализирания туризъм - наблюдения и фотографии на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно - историческо наследство.
С изграждането на съвременна инфраструктура и развитието на алтернативни форми на туризъм се създават условия за инвеститорски интерес към региона и модернизиране на туристическата база.

Actions implemented in the field of building performance:

Частична смяна на дограма с PVC и частична направа на външна топлоизолация.

Contact:M. ТОДОР АХПАЗОВ
Department:ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Adress:

ГР.КАВАРНА
BG-9650 КАВАРНА
http://www.kavarna.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch