Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Лясковец
Bulgaria - 16 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Лясковец е административен център на Община Лясковец. Градът е разположен в началото на Предбалкана, на 10 км североизточно от гр. Велико Търново и на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица. Релефът на територията е хълмисто-равнинен, а климатът - умерено-континентален. През територията на общината протича р. Янтра. Климатичните особености, разнообразния релеф и подходящите почви са предпоставка за високо естествено плодородие. В общината се отглеждат житни култури, развито е лозарство и зеленчукопроизводство. Горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.
Общината граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново. Общата й площ възлиза на 117 542 дка. В границите й влизат 6 населени места - гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя. Общината има благоприятно географско разположение - в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица. През територията на общината минават и шосейните магистрали София - Варна (I-4, Е772), и Русе - Кърджали (Е85), както и ж.п. линията София - Варна.
Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити.
На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са машиностроенето, металообработването, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.
Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината.

Actions implemented in the field of building performance:

Реконструкция на уличното осветление
Реконструкция на котелни инсталации за работа с природен газ
Подмяна на дограми
Топлоизолация на външни стени
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 1
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Галина Горова
Department:Дирекция

Adress:

пл.
BG-5140 Лясковец
http://lyaskovets.net

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch