Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Сливен
Bulgaria - 130 884 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Сливен е разположен на 300 км източно от столицата София, на 110 км от Бургас - най-голямото търговско пристанище на България, на 130 км от границата с Република Гърция и на 130 км от границата с Република Турция.
Намира се на магистралната железопътна линия № 3 и на международната магистрала Е-773, свързваща София с Бургас.
През планинските проходи в източната част на Стара планина, където е разположен градът, минават важни пътища, свързващи Северна и Южна България.
Община Сливен се намира в района на подбалканското поле, в зоната на преходно-континентален климат. Зимата в Сливенския район е мека, а лятото - относително топло. Есента е по-продължителна от пролетта. Местният вятър “Бора” е типичен за Сливенски регион.
Община Сливен притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2000
Община Сливен получи сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите издаден на 18 май 2006 година
Лондонският и Ню Йоркският клон на BVQI удостоверява, че системата за управление на общината е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление по ISO 9001:2000.
Обхвата на сертификация, валиден до 6 април 2009 година, е местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Предстои договор за управление на качеството в екологията. Системата за управление на качеството дава възможност да се отстранят пропуските в работата на общинските служители.

Actions implemented in the field of building performance:

1. Еднотипни мерки в голям брой обекти:
•ремонт или подмяна на дограма;
•полагане на топлоизолация по външната страна на сградната обвивка;
•настройка и оптимизиране на горивните процеси;
•подмяна на амортизирани горивни уредби и инсталации;
•монтаж на термоотражателни екрани на стените зад отоплителните тела;
•поставяне на термостатични вентили на радиаторите;
•монтиране на сенници и щори;
•монтиране на слънчеви колектори за битово-горещо водоснабдяване на детски ясли и градини;

2. Мерки за осветление:
•етапна подмяна на съществуващите лампи с енергоспестяващи;

Contact:Mme Милко Харалампиев
Department:Инвестиционни проучвания, реализация, контрол и дейст

Adress:

бул.
BG-8800 Сливен
http://www.sliven.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch