Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Попово
Bulgaria - 36 600 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България и съобразно административното деление на страната попада в състава на Област Търговище. Общата територия на общината е 833 кв.км.,от които 60% са обработваеми земи и 27% е горски фонд. Релефът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с надморска височина от 130 до 485 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10.2 градуса по Целзий, а годишното количество на валежите е около 600 мм. Преобладаващи в района са западните ветрове, като в около 50% от дните на годината времето е тихо. От гледна точка на проми6шлеността в града има фирми от шивашката промишленост, машиностроенето, ремонт и производство на селскостопанска техника, оранжерийно производство на зеленчуци по най-съвременни технологии и широка дейност в областта на всички видове услуги.
Селското стопанство е друга важна съставна част от икономиката на община Попово. Заедно с горските масиви този сектор е сериозен генератор на биомаси, подходящи за ефективни енергийни източници.

Actions implemented in the field of building performance:

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България и съобразно административното деление на страната попада в състава на Област Търговище. Общата територия на общината е 833 кв.км.,от които 60% са обработваеми земи и 27% е горски фонд. Релефът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с надморска височина от 130 до 485 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10.2 градуса по Целзий, а годишното количество на валежите е около 600 мм. Преобладаващи в района са западните ветрове, като в около 50% от дните на годината времето е тихо. От гледна точка на проми6шлеността в града има фирми от шивашката промишленост, машиностроенето, ремонт и производство на селскостопанска техника, оранжерийно производство на зеленчуци по най-съвременни технологии и широка дейност в областта на всички видове услуги.
Селското стопанство е друга важна съставна част от икономиката на община Попово. Заедно с горските масиви този сектор е сериозен генератор на биомаси, подходящи за ефективни енергийни източници.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 3
 
 2


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 1
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Тодор Ненов
Department:Община Попово

Adress:

пл. Ал. Стамболийски №1
BG-7800 Попово

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch