Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Heerlen
Netherlands - 93 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Door de gemeentelijke herindeling in 1982 ontstond een nieuwe gemeente Heerlen: een stad van 93.000 inwoners Op dit moment vormt Heerlen samen met Kerkrade. Landgraaf en Brunssum een sterk verstedelijkt gebied, waarin in totaal ongeveer 300.000 mensen wonen. Heerlen vervult voor deze steden een centrumfunctie.

Functies
Heerlen heeft een gunstige ligging in de Euregio. Hierdoor heeft Heerlen uitstekende kansen om de regionale economie uit te breiden op een ruimtelijk verantwoorde wijze. Ook zijn er goede mogelijkheden om verschillende stedelijke functies zoals wonen, werken, recreatie en infrastructuur in te richten en op elkaar af te stemmen.

Bedrijvigheid
De oorsprong van alle bedrijvigheid in de regio is gelegen in de steenkoolexploitatie van de mijnen. In 1974 werden echter de laatste steenkolen gedolven waardoor er een uitgebreide transitie plaatsvond van zwart naar groen.
Heerlen is de vestigingsplaats van het ABP en het CBS, ook tal van andere overheidsdiensten bevinden zich in en rond Heerlen. Het hoofdkantoor van DSM en Hogeschool Zuyd met haar technologische specialisaties benadrukken het moderne industriële en technologische klimaat. Ook de Open Universiteit is in Heerlen gevestigd. De laatste jaren hebben veel buitenlandse bedrijven zich gevestigd op de bedrijventerreinen in Heerlen als basis voor het bereiken van de Europese markt.

Grensoverschrijdend
Heerlen is samen met Maastricht aangewezen als stedelijk knooppunt, de steden worden gezien als trekkers voor de ontwikkeling van Zuid- Limburg. De Heerlense samenleving is internationaal georiënteerd. O.a. door het realiseren van het grensoverschrijdend bedrijventerrein richt Heerlen zich voor haar economische en ruimtelijke ontwikkeling op de Akense regio. Met dit bedrijventerrein en de ontwikkeling van andere lokaties voor bedrijven en kantoren wordt verder gewerkt aan de versterking van onze economische structuur. De aandacht richt zich op het aantrekken van nieuwe industrie, die kan aansluiten op de aanwezige bedrijvigheid en de in de regio Aken voorhanden kennisinfrastructuur.

Een aantrekkelijke stad
De regio wordt ook wel Parkstad Limburg genoemd. Hierdoor en omdat het grenst aan het Heuvelland is er veel groen tussen de woonkernen en de bedrijvenlokaties. Vanaf elke plek in Heerlen is een groengebied binnen vijf minuten lopen bereikbaar. Al met al is Heerlen een aantrekkelijke stad om in te leven, wonen, werken, winkelen en recreëren. Heerlen: een jonge, zakelijke en internationale stad in een groene omgeving.

Actions implemented in the field of building performance:

Binnen de versnellingsagenda van de Provincie Limburg wordt Parkstad Limburg gezien als economisch cluster voor Nieuwe Energie. Deze ambitie probeert de gemeente Heerlen nadrukkelijk in haar handelen en binnen de gemeentelijke gebouwen tot uitdrukking te brengen. De nieuwbouw van de afdeling Publieke Dienstverlening en de verbouwing van de Stadsschouwburg zijn sprekende voorbeelden van Duurzaamheid. Daarnaast is in 2006 gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om middels energietransitie de warmte uit het ondergrondse mijnwater in te zetten voor de verwarming van een grootst renovatieproject in Heerleheide. Dit zogeheten Minewater-project is een Europees onderzoek i.s.m. diverse internationale partners.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 38
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Hans van der Logt
Department:Gemeente Heerlen, afdeling Stadsplanning

Adress:

Postbus 1
NL-6400 AA Heerlen
http://heerlen.nl

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch