Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


National Technical University of Ukraine
Ukraine - 35 359 inhabitantsPresentation of the organisation:

Kyiv Polytechnic Institute was founded in 1898 consisting 4 branches: mechanical, agricultural, engineering and chemical. The first rector of the institute was a renowned scientist and educator VL Kyrpychov, and the first Head of the State Examination Commission in 1903 - D.I.Mendelyeyev. Founders KPI embodied the best traditions of famous European higher technical schools: Paris' Ecole Polytechnic ", Aachen, Vienna, Technical University of Magdeburg. The basis of the system of higher technical education was a combination of deep natural sciences, basic training in physics, mathematics, chemistry and other disciplines with general engineering and obtain professional and practical skills in production and scientific institutions. These principles KPI carries throughout history.
Today KPI is the largest technical university of Ukraine research type universities, one of the leading universities in Europe and world. It has about 30,000 students, including foreign students. It consists of 30 teaching and research departments (9 institutes and 19 departments), 8 scientific research centers, 12 research institutes, 14 research centers and 1 design bureau.
In order to help Ukraine to enter the single European educational space, KPI has become the center of the State Information Network of universities and institutes of the National Academy of Sciences URAN, which is the basis for accession to the European educational network GEANT. "KPI" is the initiator of the establishment in Ukraine Center for HPC and data, which provides infrastructure for comprehensive information and education science, design elements of artificial intelligence and interactive technologies.
KPI actively participates in international educational, scientific projects and programs successfully cooperates with 165 HEIs from 47 countries, has 32 joint structures with universities partners, leading international companies (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) and well-known companies (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL, etc..).
Today, the main goal of the KPI is to train highly qualified specialists and to research for "breakthrough" Ukraine's economic development priorities for the group.

Actions implemented in the field of building performance:

Сьогодні в НТУУ діє дворівнева система енергоменеджменту, яка координується Службою енергоменеджменту та має свої осередки у кожній будівлі університету (призначено відповідальних осіб за ефективне енерговикористання, разом 52 особи).
Служба енергоменеджменту у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо ректору університету та знаходиться в оперативному управлінні проректора з адміністративно-господарської роботи.
Діє Рада з енергозбереження НТУУ, до складу якої увійшли провідні науковці підрозділів університету (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Факультет електроенерготехніки та автоматики, Теплоенергетичний факультет, наукові підрозділи).
На постійній основі ведеться база даних споживання енергоресурсів та води. Розраховуються та передаються підрозділам ліміти споживання енергоресурсів, проводиться аналіз споживання та використання лімітів. Проведені енергетичні обстеження 17 навчальних корпусів та 3 гуртожитків. На балансі університету знаходиться більше 50 будівель різного призначення (навчальні корпуси, гуртожитки, житлові будівлі, виробничі корпуси, спорткомплекс, бібліотека, їдальня).
Заходи щодо підвищення енергетичної ефективності будівель університету, що були проведені за останні роки:
- заміна вікон та дверей на металопластикові;
- встановлення тамбурів з діагональним розташуванням дверей та автодоведенням;
- проведена інвентаризацію електроспоживального обладнання у навчальних корпусах;
- призначені енергоменеджери навчальних корпусів та гуртожитків;
- розроблена програма навчання та проведене навчання енергоменеджерів навчальних корпусів та гуртожитків ;
- розроблений порядок взаємодії служби енергоменеджменту з енергоменеджерами будівель;
- проведений Тиждень енергоефективності в НТУУ у 2012, 2013 роках;
- затверджене Положення про систему мотивації ощадливого енерговикористання в університеті ;
- введена стаття витрат до кошторисів підрозділів університету (факультетів та інститутів) «Заходи з енергозбереження»;
- за рахунок спонсорської допомоги придбано 12 стендів, для розташування інформації з енергозбереження в навчальних корпусах (інформація на стендах постійно оновлюється);
- встановлені прилади обліку електричної енергії в буфетах ЦСХ НТУУ;
- встановлені 9 комплектів (в корпусах №№ 7 (зона А-2), 11, 12 (2 вводи), 15, 16, 17, 18, 23) автоматики погодного регулювання витрати теплоносія та налагоджено роботу відділу головного механіка з відстежування та регулювання витрат теплоносія;
- проводиться подекадний моніторинг теплоспоживання навчальними корпусами для своєчасного реагування на тенденції зростання тепло споживання;
- виконана робота за договором «Про співпрацю у межах виконання проекту Організації об’єднаних Націй з промислового розвитку «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та чистішого виробництва шляхом створення і роботи Центру чистішого виробництва в Україні»» у частині проведення технологічного та енергетичного обстеження 24 корпусу, 18 корпусу, 15 гуртожитку;
- замінена частина світильників та ламп на світлодіодні за Державною цільовою науково-технічною програмою “Розробка і впровадження енергоощадних світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі” на 2009-2015рр;
- проведений збір макулатури та на виручені кошти закуплені енергоощадні лампи;
- оновлення системи освітлення другого поверху гуртожитку № 8 зі встановленням реле часу для регулювання освітлення коридорів;
- виконаний ремонт та утеплення покрівель навчальних корпусів №№7, 8, 19, 20, 24, 33, 35;
- реконструкція фасаду корпусу №17 та заміна вікон за усім корпусом;
- ремонт теплотраси біля корпусу №10;
- оновлення індивідуальних теплових пунктів гуртожитків №№ 1, 4 зі встановленням пластинчастого теплообмінника та автоматики погодного регулювання витрат теплоносія і регуляторів витрат гарячої води;
- оновлення системи освітлення зі встановленням реле часу для регулювання освітлення коридорів.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 
 27
 8


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 22


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Olena Shevchenko
Department:Energy management department

Adress:

37, Prospect Beresteiskyi
UA-03056 Kyiv
http://kpi.ua

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch