Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Heerlen
Pays-Bas - 93 000 habitantsPrésentation de l'organisation :

Door de gemeentelijke herindeling in 1982 ontstond een nieuwe gemeente Heerlen: een stad van 93.000 inwoners Op dit moment vormt Heerlen samen met Kerkrade. Landgraaf en Brunssum een sterk verstedelijkt gebied, waarin in totaal ongeveer 300.000 mensen wonen. Heerlen vervult voor deze steden een centrumfunctie.

Functies
Heerlen heeft een gunstige ligging in de Euregio. Hierdoor heeft Heerlen uitstekende kansen om de regionale economie uit te breiden op een ruimtelijk verantwoorde wijze. Ook zijn er goede mogelijkheden om verschillende stedelijke functies zoals wonen, werken, recreatie en infrastructuur in te richten en op elkaar af te stemmen.

Bedrijvigheid
De oorsprong van alle bedrijvigheid in de regio is gelegen in de steenkoolexploitatie van de mijnen. In 1974 werden echter de laatste steenkolen gedolven waardoor er een uitgebreide transitie plaatsvond van zwart naar groen.
Heerlen is de vestigingsplaats van het ABP en het CBS, ook tal van andere overheidsdiensten bevinden zich in en rond Heerlen. Het hoofdkantoor van DSM en Hogeschool Zuyd met haar technologische specialisaties benadrukken het moderne industriële en technologische klimaat. Ook de Open Universiteit is in Heerlen gevestigd. De laatste jaren hebben veel buitenlandse bedrijven zich gevestigd op de bedrijventerreinen in Heerlen als basis voor het bereiken van de Europese markt.

Grensoverschrijdend
Heerlen is samen met Maastricht aangewezen als stedelijk knooppunt, de steden worden gezien als trekkers voor de ontwikkeling van Zuid- Limburg. De Heerlense samenleving is internationaal georiënteerd. O.a. door het realiseren van het grensoverschrijdend bedrijventerrein richt Heerlen zich voor haar economische en ruimtelijke ontwikkeling op de Akense regio. Met dit bedrijventerrein en de ontwikkeling van andere lokaties voor bedrijven en kantoren wordt verder gewerkt aan de versterking van onze economische structuur. De aandacht richt zich op het aantrekken van nieuwe industrie, die kan aansluiten op de aanwezige bedrijvigheid en de in de regio Aken voorhanden kennisinfrastructuur.

Een aantrekkelijke stad
De regio wordt ook wel Parkstad Limburg genoemd. Hierdoor en omdat het grenst aan het Heuvelland is er veel groen tussen de woonkernen en de bedrijvenlokaties. Vanaf elke plek in Heerlen is een groengebied binnen vijf minuten lopen bereikbaar. Al met al is Heerlen een aantrekkelijke stad om in te leven, wonen, werken, winkelen en recreëren. Heerlen: een jonge, zakelijke en internationale stad in een groene omgeving.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Binnen de versnellingsagenda van de Provincie Limburg wordt Parkstad Limburg gezien als economisch cluster voor Nieuwe Energie. Deze ambitie probeert de gemeente Heerlen nadrukkelijk in haar handelen en binnen de gemeentelijke gebouwen tot uitdrukking te brengen. De nieuwbouw van de afdeling Publieke Dienstverlening en de verbouwing van de Stadsschouwburg zijn sprekende voorbeelden van Duurzaamheid. Daarnaast is in 2006 gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om middels energietransitie de warmte uit het ondergrondse mijnwater in te zetten voor de verwarming van een grootst renovatieproject in Heerleheide. Dit zogeheten Minewater-project is een Europees onderzoek i.s.m. diverse internationale partners.
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 
 38
 
 


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :M. Hans van der Logt
Département :Gemeente Heerlen, afdeling Stadsplanning

Adresse :

Postbus 1
NL-6400 AA Heerlen
http://heerlen.nl

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de