Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

С национална програма за рехабилитация на сградите се подобряват енергийните характеристики на училища

Предистория

Сградата на СОУ „Любен Каравелов” в град Варна се нуждаеше от спешна рехабилитация. Прозорците бяха с износена дървената дограма и много счупени стъкла. Освен това, сградната обвивка и отоплителната система се нуждаеха от основен ремонт. По тези причини дирекция „Образование” на варненската община взе решение да включи тази сграда в приоритетния списък на училищата, които се нуждаят от рехабилитация през 2005 г.Данни за сградата


Тип сграда
Средно общообразователно училище

Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата)
Сградата е построена през 1961 г. Общата разгъната площ е 4200 m2 и училището работи 60 часа седмично – от понеделник по петък от 7:30 до 19:30 часа.
Отопление и климатизация
Локално котелно на нафта.

Енергиен плакат / емисии на CO2
Успехът на този проект се изразява в намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на CO2, което се вижда и от класовете на плакатите Дисплей за 2005 г. (преди изпълнението на проекта) и за 2006 г. (след него):

_ 2005:

- Потребление на енергия : клас Е – 312 kWh/m2/год.
- Емисии на CO2: клас G – 81 kg/m2/год.
- Потребление на вода: клас E – 531 l/m2/ год.

_ 2006:

- Потребление на енергия: клас D – 223 kWh/m2/ год.
- Емисии на CO2: клас E – 56 kg/m2/ год.
- Потребление на вода: клас G – 989 l/m2/ год.

_ За съжаление, класът за потребление на вода е паднал от E на G, поради което следващите дейности трябва да се насочат към намаляване на потреблението на вода в училището.


Описание на проекта


Цел


_ Целта на този проект бе да се подобри комфортът в училищната сграда (чрез подмяна на прозорците с дървена дограма с PVC стъклопакети, за да се намали инфилтрацията на студен въздух) и да се намалят енергийните разходи и емисиите на CO2.

Основни промени


_ Цялостната подмяна на дървената дограма на училището с двойни PVC стъклопакети бе финансирана чрез националната програма за енергийна ефективност в българските училища, в която се предвиждаха подобни енергоспестяващи мерки. Училище „Любен Каравелов” бе включено в приоритетния списък на общината поради лошото състояние на сградата в сравнение с останалите училища.

_ През 2005 г. бе реновирана също така цялата осветителна система и всички лампи бяха подменени с компактни флуоресцентни лампи. Тези подобрения намалиха потреблението на енергия и на емисии на CO2 , което ясно се вижда на двата плаката Дисплей. Подобренията на системата за осветление бяха финансирани от общината чрез банков заем.

_ За постигането на по-висок комфорт на обитаване в сградата са необходими подобрения в сградната обвивка, както и инсталирането на нова отоплителна система. За следващата година общината планира да извърши енергийно обследване, след което да изпълни предложените мерки за енергоспестяване. Това ще подобри допълнително енергийните характеристики на училището, които могат да достигнат и най-високите класове по Дисплей класификацията.

Причини за включване като Ярък пример
Този проект демонстрира, че дори с прилагането на една или две мерки за енергийна ефективност е възможно да се подобри комфортът на обитаване и да се постигнат значителни икономии на енергия, достатъчни да се премине в по-горен клас Дисплей.


Разходи и ползи


Разходи и финансиране
Цялата стойност на проекта е 187 530 лв., от които 110 000 лв. за подмяната на старата дървена дограма с нова PVC, финансирана от Министерството на образованието и 77 530 лв. за рехабилитацията на системата за осветление, финансирана от общината с банков заем.

Периодът на откупуване е по-малък от 5 години.


Ползи
Рехабилитацията на училището подобри вътрешния комфорт за учениците и учителите и намали потреблението на енергия на 89 kWh/m2/год. (или общо 342 MWh/год.), което представлява икономия от 22 200 лв. С изпълнението на проекта емисиите на CO2 се намалиха на 25 kg/m2/год.

_ Освен тези измерими ползи, проектът оказа въздействие върху поведението на учениците и учителите – те започнаха да задават въпроси за смисъла на цифрите на плаката Дисплей и какво може да се направи, за да се подобрят. Учителите и учениците проявиха интерес към последиците от икономията на енергия и вода и от намаляването на емисиите на CO2.

_ Положителните резултати от този проект насърчиха училищното ръководство да планира провеждането на кампания за повишаване на информираността на учениците и учителите по въпросите, свързани с пестенето на енергия и с простите действия, които могат да се изпълнят, за да се намалят не само сметките на училището, но и техните семейни разходи с промяната на навиците им. Училищното ръководство смята да предприеме мерки за въвеждане на енергиен мениджмънт и лесни за изпълнение ежедневни проверки на училищните системи, които биха довели до поддържането им в добро състояние.


Партньори


Партньорства
Основният партньор на общината при изпълнението на този проект бе Министерството на образованието, което осигури част от необходимите средства.

_ Участието на община Варна в кампанията Дисплей също допринесе до голяма степен за изпълнението на проекта. Общината е горда с факта, че са изготвени 196 плаката Дисплей, основно за училища и детски градини, което демонстрира грижата на общинската администрация за подрастващото поколение. С този голям брой сгради, за които са създадени плакати Дисплей, община Варна се нарежда в първата десятка на европейските общини, участващи в кампанията Дисплей.


Препоръки


Постижения
В община Варна мониторингът и оценката на проектите за енергийна ефактивност се извършват от училищните ръководства съвместно с дирекция „Образование” на общината. Тази дирекция разработва годишни планове за рехабилитация на училищата и детските градини, анализира резултатите от извършените подобрения и подготвя предложения до Общинския съвет за разпределението на средствата за изпълнението на проектите.

Придобит опит
Такъв тип проекти са приложими във всички сгради, собственост на община Варна.

_ Ако обаче се планира изпълнението на подобен проект, е добре първо да се извърши детайлно енергийно обследване, за да се определят най-подходящите мерки. Един добре балансиран пакет от енергоспестяващи мерки трябва да включва по-евтини и по-скъпи мерки, които като цяло могат да доведат до изгодни технически и финансови параметри на проекта.

_ За да се постигнат добри и трайни резултати от изпълнението на даден проект, задължителна част от него трябва да бъдат мониторингът и оценката.


Полезна информация


Имена на
организацията
Община Варна

Лице за контакт
Даниела Кузманова

Телефон
+359 52 659 126

Email
danhristova@varna.bg

Интернет
страница
www.varna.bg

<< Back

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Varna > National program for energy efficiency rehabilitation of schools improves (...) > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of