Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Braşov, România

Săptămâna Eficienţei Energetice

Campanie de comunicare

Descriere generală

În anul 2003, şi-a început activitatea Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov (ABMEE). ABMEE a fost principalul organizator al săptămânii eficienţei energetice. Activităţile au fost dedicate atât cetăţenilor cât şi autorităţilor locale şi naţionale şi a actorilor din domeniu. Cetăţenii au primit informaţii şi sfaturi pentru eficientizarea consumului de energie şi le-au fost prezentate metode simple de economisire a energiei. Autorităţile locale şi naţionale au fost încurajate să participe la iniţiativa europeană BISE, care promovează crearea şi întărirea reţelelor de municipalităţi şi promovarea eficienţei energetice în noile state membre, ţările candidate, ţările balcanice de vest şi Ucraina.Descrieirea proiectului

Scop Informarea cetăţenilor şi oferirea de soluţii practice pentru problemele cu care se întâlnesc municipalităţile din ţările est europene în implementarea proiectelor de eficienţă energetică.
Punctele cheie În cadrul Săptămânii Eficienţei Energetice au avut loc trei evenimente principale:
- Lansarea campaniei Display la Braşov
- Lansarea Energy InfoPoint
- Primul forum BISE din România

Display – După ce ABMEE a introdus un sistem de management al energiei (EMS) pentru monitorizarea consumului de energie şi apă în clădirile publice din Braşov, următorul pas logic a fost participarea în campania europeană Display.În timpul săptămânii eficienţei energetice programul Display a fost lansat în trei şcoli din Braşov, o şcoală generală şi două licee. În fiecare dintre aceste şcoli elevii au pregătit câte un eveniment special pentru deschiderea oficială, în funcţie de profilul instituţie de învăţământ la care învaţă. La liceul Sportiv a avut loc un meci de handbal, în timp ce elevii de la liceul de Arte au creat o pânză iar cei de la şcoala generală au ţinut o prezentare despre cum putem îmbunătăţii eficienţa energetică. Fiecare din cei 110 elevi care au participat la eveniment au fost premiaţi. În plus, în instituţiile de învăţământ participante au fost distribuite termometre digitale pentru monitorizarea temperaturii în punctele cheie din clădire. Ca şi continuare, ABMEE va pregăti un modul de curs despre eficienţă energetică pentru a fi implementat in şcolile participante în campania Display.

Info Point – Punctul de informare Energy Info Point este rezultatul unui proiect Phare, RO-2002/000-586.04.08/01 “Eficienţa Energetică la nivel local”, unul dintre beneficiarii acestui proiect fiind ABMEE.Aici, cetăţenii pot afla informaţii şi pot fi sfătuiţi gratis pe probleme de eficienţă energetică, de ex. Acţiuni simple prin care se pot reduce costurile legate de energia electrică, ce fel de aparatură este recomandată în situaţii specifice, etc. La dispoziţia cetăţenilor se află şi o serie de broşuri, ghiduri şi multe alte materiale. Inaugurarea acestui InfoPoint a fost legată de două concursuri: unul pentru elevi (desene pe asfalt şi pictură) şi unul de cunoştinţe generale pentru cetăţeni.

Forumul BISE – Primul forum BISE din România s-a desfăşurat pe durata a două zile. Participanţii au căutat soluţii la problemele specifice ţărilor est europene legate de eficienţa energetică, aceste ţări confruntându-se cu situaţii diferite decât celelalte ţări membre. La conferinţă au participat 43 de persoane, în principal reprezentanţi ai municipalităţilor cu mai mult de 100.000 de locuitori, reprezentanţi ai Asociaţiei Municipiilor din România, cât şi reprezentanţi ai reţelelor naţionale şi internaţionale din domeniu.
Motive pentru care poate fi considerat drept exemplu Săptămâna Eficienţei Energetice de la Braşov reprezintă un bun exemplu despre cum pot fi comunicate informaţii despre eficienţa energetică către o parte cât mai importantă şi mai variată a populaţiei folosind canale de comunicare specifice pentru fiecare grup ţintă. .. de evenimente local şi naţionale într-un eveniment comun, ex. lansarea campaniei Display şi lansarea Energy InfoPoint în aceleaşi timp cu conferinţa naţională a Oraşe energie România, au asigurat diseminarea atât către specialişti cât şi non specialişti şi posibilitatea replicării evenimentului în alte regiuni.


Costuri şi beneficii

Costuri şi finanţare Costul total al evenimentului a fost de 10.000 de euro. Prin implicarea partenerilor (municipalitatea Braşov, reţeaua Oraşe Energie România, Energie-Cites şi UNDP România) au fost atraşi 7.500 de euro drept finanţare pentru aceste acţiuni.
Beneficii Săptămâna eficienţei energetice din octombrie 2005 a fost primul eveniment de acest fel organizat în Braşov. Actorilor implicaţi (autorităţi locale şi naţionale, populaţie, media) le-a fost prezentat un concept nou pentru îmbunătăţirea confortului fiecăruia. Rezultatele, din punct de vedere al emisiilor de CO2 şi economia de energie, vor începe a fi măsurate în 2006/2007.


Detalii despre parteneri

Parteneri şi roluri ABMEE a fost principalul promotor al Săptămânii eficienţei energetice. Partenerii în proiect au fost: municipalitatea Braşov, reţeaua Oraşe Energie România, Energie Cites şi UNDP România.

Recomandări

Realizări Principalul motiv pentru realizarea acestui eveniment a fost lipsa de interes a publicului larg pentru reducerea consumului de energie. Deseori, această lipsă de interes este atribuită nivelului redus de cunoştinţe privind energiile regenerabile, eficienţa energetică şi soluţiile eficiente de economisire a energiei.Indicatorii prin care s-a cuantificat efectul acestui eveniment, au fost numărul de participanţi, oglindirea in presă şi rezultatele specifice ale fiecărei acţiuni în parte.Primul punct de informare Energy InfoPoint din România a fost promovat cu succes, iar publicul, în special elevii, a fost conştientizat asupra importanţei folosirii raţionale a energiei.Săptămâna eficienţei energetice a fost un real succes, iar presa, atât cea internaţională cât şi cea locală, au relatat despre acest eveniment. Ca şi rezultat, municipalitatea a decis să sprijine ABMEE în organizarea unui eveniment similar în 2006.
Rezultate - Conştientizarea cetăţenilor pentru folosirea raţională a energiei şi pentru protejarea mediului.
- Implicarea activă a populaţiei în proiecte.
- Sprijinul autorităţilor şi a altor actori din domeniu în implementarea proiectelor de eficienţă energetică.

O manifestare asemănătoare va fi organizată şi în anul 2006. Vor fi o serie de evenimente legate de eficienţa energetică, şi integrarea lor într-o eveniment unitar va creşte implicarea publicului şi apariţiile în presă. Acest eveniment poarte fi organizat în orice municipalitate.Prima săptămână a eficienţei energetice a fost doar începutul şi a reprezentat lansarea mai multor proiecte, campania Dispaly, forumul Bise, Energy InfoPoint. În viitor vor fi prezentate rezultatele acestor evenimente, punându-se accentul pe beneficiile, atât financiare cât şi legate de protecţia mediului.


Pentru detalii

Numele organizaţiei ABMEE Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului
Contact Camelia Rata
Telefon +40 268 474 209
Email office@abmee.ro
Website www.abmee.ro

Informaţii Utile

Publicaţii
Websites (legături) www.abmee.ro
Vizite

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Romania > Brasov > Săptămâna Eficienţei Energetice (Brasov) > Român
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of