Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Пилотен проект за обновяване на вътрешното осветление подобрява визуалния комфорт в класните стаи и пести енергия

Предистория

Училище „Стефан Караджа” се намира във Варна. Преди изпълнението на проекта сградата на училището бе в доста лошо състояние, както е описано в този пример. Прозорците бяха с износена дървена дограма и независимо че бяха двукатни, това не бе от особена полза поради големия брой счупени стъкла.
Осветлението в класните стаи не отговаряше на нормите за осветеност. Голяма част от осветителни тела бяха повредени, лампите с нажежаема жичка бяха неефективни, а на някои места изобщо липсваха.

През 2005 г. училището бе избрано за изпълнението на пилотен проект за рехабилитация на осветителната система от дирекция „Образование” на общината, която отговаря за всички училища и детски градини на нейната територия.Данни за сградата


Тип сграда
Основно училище

Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време
ОУ „Стефан Караджа” е построено през 1960 г. Общата разгъната застроена площ е 3700 m2 и училището работи 60 часа седмично – от понеделник до петък от 7:00 до 19:00 часа.

Отопление и климатизация
Сградата се отоплява от местно котелно на нафта.

Енергиен плакат / емисии на CO2
Плакатите Дисплей за 2005 и 2006 г., т.е. преди и след реконструкцията на осветителната система на училището, показват, че данните както за потреблението на енергия, така и за емисиите на CO2 са се подобрили с един клас:

_ 2005

- Потребление на енергия: клас C
- Потребление на CO2: клас C
- Потребление на вода: клас E

_ 2006

- Потребление на енергия: клас B
- Потребление на CO2: клас B
- Потребление на вода: клас E

_ Потреблението на енергия през 2005 г. бе 153 kWh/m2/год., или клас C. След рехабилитацията потреблението се намали на 105 kWh/m2/год. и класът стана B. Класът на емисиите на CO2 се промени от C на B, тъй като количеството им от 39 kg/m2/год. стана 27 kg/m2/год. Потреблението на вода през 2005 г. бе клас D, или 600 l/m2/год., и въпреки че през следващата година се намали до 485 l/m2/год. това не бе достатъчно, за да премине в по-висок клас.


Описание на проекта


Цел
Целта на този проект бе да се демонстрира, че едновременно с подобряването на условията за работа на ученици и учители в класните стаи, може да се постигнат икономии от разходите за енергия и да се намалят емисиите на CO2.

Основни промени
Осветителните системи в училищата имат голям потенциал за икономия на енергия. По тази причина през 2005 г. Общинският съвет на Варна одобри предложението на дирекция „Образование” за изпълнението на пилотен проект за подобряване на системата на вътрешното осветление в ОУ „Стефан Караджа”.

_ Цялата система бе обновена, всички стари лампи бяха подменени с енергоспестяващи компактни флуоресцентни лампи. Цялата работа бе извършена от българска фирма, която бе избрана след проведен конкурс в съответствие със Закона за обществените поръчки.

_ В същото време прозорците с дървена дограма на северната фасада на училището бяха подменени с PVC стъклопакети. Дограмата по останалите фасадни стени не бе подменена. Поради недостиг на финансови средства за цялостна подмяна на дограмата много общини подменят само прозорците на северните фасади, за да намалят влиянието на северното изложение и да подобрят до известна степен енергийните характеристики на сградата.

_ След изпълнението на проекта за обновяване на системата за осветление бяха проведени специални беседи с учениците по въпросите на околната среда и опазването й. Учениците бяха запознати с важността на качеството на осветлението в класните стаи за тяхното здраве; с това как новите енергийноефективни лампи могат да доведат до икономии на енергия и до намаляване на емисиите на CO2 и как средствата, спестени от сметките за електроенергия биха могли да се използват за други дейности в училището. Учителите обясняваха на учениците как самите те могат „да помогнат” на новото осветление да стане още по-ефективно, като променят навиците си и започнат да го изключват, когато нямат нужда от него. Обяснено им бе също как биха могли да намалят сметките за енергия и в домовете си, като прилагат прости мерки за пестенето й.

Причини за включване като Ярък пример
Това, което прави този проект за рехабилитация на училищното осветление добър пример за подражание, е фактът, че дори и с такава проста мярка могат да се постигнат значителни резултати, които бяха достатъчни, за да се подобрят с един клас по Дисплей потреблението на енергия и количеството на емисиите на CO2.


Разходи и ползи


Разходи и финансиране
Този пилотен проект е на стойност 67 000 лв., като неговото изпълнение му бе изцяло финансирано от община Варна. Срокът на откупуване на проекта е 3.5 години.

Ползи
С изпълнението на този пилотен проект бяха подобрени условията и работната среда за учениците и учителите и в същото време бяха намалени потреблението на енергия с 48 kWh/m2/год. (общо 135 MWh/год.) и емисиите на CO2 с 12 kg/m2/год. Резултатите от този проект не се измерват с много големи парични спестявания – само около 500-1000 лв. Обаче въздействието върху поведението и навиците на учениците и техните семейства, учителите и училищния персонал е изключително важно. Подобрените условия за работа също не са за пренебрегване.


Партньори


Партньорства
Изпълнението на този проект бе финансирано от община Варна. Тя е член на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която подкрепя участието на своите членове в кампанията Дисплей. ЕкоЕнергия подпомогна община Варна да организира дейности за повишаване на информираността на учениците след обновяването на системата за осветление в училището.


Препоръки


Постижения
В община Варна мониторингът и оценката на проектите за енергийна ефективност се извършат от училищната администрация съвместно с дирекция „Образование” на общината. Тази дирекция разработва годишни планове за рехабилитация на училищата и детските градини, анализира резултатите и прави предложения пред общинския съвет за отпускането на средства от бюджета на общината за изпълнението им.

_ Администрацията планира да въведе система за управление на енергопотреблението в училището, защото вярва, че това може да доведе до дълготрайни положителни резултати. Възнамерява да се обърне и към общинската администрация с искане за финансиране и на други енергийноефективни мерки, като топлоизолация на цялата сграда и пълна подмяна на дървената дограма.

Придобит опит
Такъв тип проекти са приложими във всички училища и детски градини на община Варна. За постигането на по-добри резултати обаче е добре няколко мерки да бъдат обвързани в пакет още в етапа на разработване на проекта.


За повече информация


Име на
организацията
Община Варна

Лице за връзка
Даниела Кузманова

Телефон
+359 52 659 126

Email
danhristova@varna.bg

Интернет
страница
www.varna.bg

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Varna > A pilot project for indoor lighting improves visual comfort in classrooms (...) > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of