Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Криводол
Bulgaria - 9 800 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Криводол е разположена в Северозападна България (Северозападен район за планиране), в границите на Врачанска област. Уникалността на местоположението се определя от обстоятелството, че територията е на прехода с област Монтана. Общинският център гр. Криводол е на еднакво разстояние от двата областни града Враца и Монтана.
Общината граничи на северозапад с община Бойчиновци, на запад с Монтана, а югозападните части имат малки контактни зони с общините Вършец и Берковица. На изток община Криводол има обща граница с община Враца, а най-северните части граничат с територията на общините Борован и Хайредин. На запад границата с Федерация Сърбия и Черна гора отстои на 60 км от гр. Криводол и на север - на 50 км от Р Румъния.
Предимствата на местоположението на община Криводол се определят от преходността на територията (спрямо Враца и Монтана) и централното разположение на общинския център спрямо другите селища. Територията на общината се пресича от шосейната магистрала от Мездра (за София и Плевен) за Враца, Криводол, Монтана и Видин (трасето е част от трансевропейския транспортен коридор № 4), паралелния шосеен път от Криводол за Монтана и на изток за Бяла Слатина и Кнежа и меридионалния път от Криводол на север за с. Галатин, с. Лесура и с. Фурен, а на юг за с. Пудрия и с. Ботуня. Важно предимство е, че през територията на общината преминава ж.п. линия от Мездра за Враца, Криводол и Бойчиновци. Пространствената структура на транспортната мрежа осигурява добра и оптимална достъпност до всички селища от общината, които могат и трябва да се използват при планирането и изграждането на екологичната инфраструктура. В тези граници територията на община Криводол е 327 кв.км. Тя съставлява 8,3 % от площта на област Враца и 3,1 % от територията на Северозападния район за планиране.
Към края на 2004 г. населението на община Криводол е 11 353 души. За сравнение преброяването през март 2001 г., установи, че броят на населението в общината е 12 274 души. За период от три години то намалява с 921 д. Тази тенденция на намаляване броя на населението се появява още от втората половина на 20-ти век, но с по-ускорени темпове, протича през 80-те и 90-те години. В общинският център живеят 3769 души, т.е. градското население е 33,2%. В 14-те села на общината населението е 7584 души или 66,8% (към 15.12.2004 г.). Тази пропорция рязко се различава от тази за областта, района за планиране /Северозападен/ и страната. Различията между броя на населението по постоянен и настоящ адрес, са незначителни. Във всички села на общината има регистрирано постоянно население, което е важно условие за развитие на най-малките селища. /с. Уровене, с. Ботуня/.

Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 1
 1
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Цветан Петков

Adress:

бул.
BG-3060 Криводол
http://www.krivodol.com

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of