Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Каварна
Bulgaria - 17 486 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Каварна се намира в Североизточната част на България, на територията на Добруджанския геоморфологичен район.
Общината граничи с общините Шабла, Г. Тошево, Балчик и на югоизток с Черно море. През територията й преминава пътят за граничния пункт с Румъния, Дуранкулак. Теренът е равнинен. Бреговата ивица е начленена, като се редуват тихи плажове с високи отвесни земни форми, достигащи до 70 м при нос Калиакра и нос Чиракман.Територията на Община Каварна заема площ от 480,6 кв.км, с население 17 486 жители, населяващи 21 населени места, като най-голям брой жители има в гр. Каварна (12 855).Селското стопанство съставлява най - важния дял на икономиката на Общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия са изключително благоприятни за развитието на растениевъдство - за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури.
Перспективно направление е производството на зеленчуци, което наред с култури като фасула, соята, лещата и някои технически култури, имат потенциал за бъдещо развитие чрез увеличаване на заетите площи и разнообразяване на отглежданите видове. През последните години се възраждат традиционните за района лозарство и овощарство. Полагат се основите на промишлено отглеждане на култивирани миди.
Условията и традициите на Каварненския край в животновъдството са предпоставка за неговото успешно развитие. Днес усилията са насочени към възстановяване баланса между произвежданите суровини от животински произход и преработвателните възможности на Общината, за създаване на модерна суровинна база и оптимално натоварване на хранително - вкусовата и преработвателната промишленост.
Община Каварна разполага с богат потенциал и неусвоени ресурси за развитието на морски ваканционен туризъм. Има много добра материална база за развитието на културно - познавателен, ловен и селски туризъм.
Каварненският край предлага великолепни възможности за развитието на екотуризъм във всички негови форми - от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола, до специализирания туризъм - наблюдения и фотографии на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно - историческо наследство.
С изграждането на съвременна инфраструктура и развитието на алтернативни форми на туризъм се създават условия за инвеститорски интерес към региона и модернизиране на туристическата база.

Actions implemented in the field of building performance:

Частична смяна на дограма с PVC и частична направа на външна топлоизолация.

Contact:M. ТОДОР АХПАЗОВ
Department:ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Adress:

ГР.КАВАРНА
BG-9650 КАВАРНА
http://www.kavarna.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of