Bevezetés

A Display Documentation in Hungarian wikiből

A Display® kampány:

Ez a felhasználói kézikönyv- minden érdekelt félnek – segítséget nyújt a Display® plakát megértéséhez valamint információt ad a felhasználóknak a plakát létrehozásában. A Display® kampányban résztvevők, az európai városok energetikusai által és számukra tervezték meg és fejlesztették ki ezt az eszközt.
Az európai Display® kampányt – önkéntes kezdeményezésre – azért indították el, hogy siettesse az „Épületek Energia teljesítmény irányelveinek” (EPBD) bevezetését. Most, hogy a legtöbb Tagállamban alkalmazzák az EPBD-t, a Display®-t az egyes országok törvényhozása is adaptálja és egy kötelező kommunikációs tevékenységként használja. A Display® az EPBD egy részére összpontosít, ami elvárja a Tagállamoktól, hogy nyilvánosan elérhetőek legyenek a középületek energia teljesítményére vonatkozó információk egy, az adott épületről szóló tanúsítvány formájában, vagy egy vagyon értékelő formában, az építészeti tervezés és a technológiai berendezések szerint, vagy egy, egész év során gyűjtött, működést értékelő adatokat felhasználó formában.
A Display® megközelítés megfelel az EPBD-nek azáltal, hogy egy működést értékelő rendszer alapján megjelöli az osztályba sorolt épületeket.

A Display® ezen túl is megy, mert az EPBD követelménye szerinti ’nyilvános bemutatás’ mellett támogatja a helyi önkormányzatok speciális kommunikációs kampányait, hogy a lakosság részéről nagyobb legyen az érdeklődés, hogy mélységében jobban megértse minden érdekelt fél, hogy mi is az „épület teljesítménye”.
Az EPBD-vel kapcsolatos további információkról és egyéb, a Display® kampányra vonatkozó témáról kérjük, látogassa meg a következő weboldalt:

Display Campaign

A Felhasználói Kézikönyv sszerkezete:

A második fejezet röviden leírja a plakát szerkezetét és létrehozásának jellemzőit. E kézikönyv főbb részei a 3-5. fejezetig tartanak. Ezek a fejezetek adják a legfontosabb információkat a számítási módról. A Kezdjük el című 3. fejezet áttekintést nyújt azokról a legfontosabb jellemzőkről, melyekkel a számítási módot könnyebbé lehet tenni. Egy plakát megalkotása című 4. fejezet részletes tanácsot ad ahhoz, hogyan vigye be az épület és a fogyasztás adatait a számítógépbe, és hogyan kezelje azokat.Végül, az 5. Fejezet elemzi az épület adataités részletes információt ad arról, hogyan használja a statisztikai részt.

A Display® kampány kifejlesztői szerint a megjelölés átláthatósága nagyon fontos. Épp ezért a 6. fejezet a „Display módszertana” integrált része lett a kézikönyvnek, hogy elmagyarázza a szakembernek és az átlagembernek is, hogyan számítják a plakát eredményeit. A 7. fejezet bemutatja azokat a módokat, hogyan lehet a Display® csapatával kapcsolatba kerülni, ha problémák, kérdések vagy javaslatok merülnek fel.

A Felhasználói kézikönyvnek van egy függeléke is, melyben információ található az osztályba sorolás formájáról, az átszámítási faktorokról és azok forrásairól, és egy szójegyzék is van benne.

Az alkalmazott betűtípusok, szinek és jelek magyarázata:

Ebben a kézikönyvben számos olyan kifejezést használnak, melyekhez részletesebb magyarázat található a szójegyzékben. Ezeket a kifejezéseket a következő formában jelöljük: Szójegyzék. Továbbá, azok a gombok melyek a weboldalon is azonos módon jelennek meg a következőképpen jelöljük: Button.

Személyes eszközök