Display
Home > Display - Old version > Kampaň už je na Slovensku

Kampaň už je na Slovensku

Thursday 19 April 2007

19.04.2007

Francúzska medzinárodná agentúra Energie – Cités, ktorá spolupracuje so samosprávami na zlepšovaní životného prostredia, v roku 2004 spustila európsku kampaň Display. Tá je akoby prípravou na certifikáciu, aj keď s ňou priamo nesúvisí a je dobrovoľná. Firma oslovuje obce, aby začali verejne zobrazovať informácie - takisto formou štítkov - o spotrebe energie, emisiách CO2 a spotrebe vody v budovách patriacich pod ich správu. Je do nej zapojených približne 220 európskych miest a obcí.

SPIP | template | | Site Map | Follow site activity RSS 2.0